Przeczytaj tekst a następnie uzupełnij luki w zdaniach opcjami a b lub c in 19
Przeczytaj tekst i uzupelnij luki w zdaniach opcjami A,B lub C Daje naj z…Przeczytaj tekst, A następnie uzupełnij luki poprawna forma czasownika.. (Treść tekstu została skopiowana do odpowiedzi.). Not many people know, however, that there was a real person who hadUzupełnij luki 1, wybierając jedną z podanych możliwości a, b lub c, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo tekst.. 2012-02-15 18:14:50Przeczytaj tekst.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.-1.6. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.Zakreśl literę A, B albo C.Przeczytaj poniższy tekst.. 2013-01-02 21:27:20 Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku , a następnie uzupełnij zdania .. 0 A trendy B. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.. CD 1.03Szukasz pomocy przy zadaniu domowym ?. Wybierz właściwe słowa w poszczególnych zdaniach.. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. 1/84 - połącz nazwy miejsc w Londynie w właściwymi obrazkami (a-c) Ćw.. (Treść tekstu została skopiowana do odpowiedzi.). Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz, a następnie uzupełnij luki w zad.. 2012-04-19 17:27:29 Uzupełnij poniższe zdania .. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. Zapisz zdania w zeszycie..

Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij luki w zdaniach opcjami A, B lub C.

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie -10.12.2018 (08:25)Proszę przeczytać tekst, a następnie uzupełnić luki podanymi czasownikami.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Uzupełnij luki 1-5 wybierając jedną z podanych możliwośći A,B i C tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo tekst My favourite ¹. name is lon Covalescu.. (Treść tekstu została skopiowana do odpowiedzi.). Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach (3.1-3.5) z podanych odpowiedzi A, B albo C wybierz właściwą.. 2014-01-08 15:54:31 Przeczytaj uważnie teksty , a następnie dokończ zdania , wybierając odpowiednio słowo z nawiasu.. ( Treść tekstu została skopiowana do odpowiedzi.. Przeczytaj dialog i zastanów się, jakie słowa należy wstawić w luki.. 2011-06-05 19:48:58Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz poprawną odpowiedź w zdaniach 1-6, zakreślając literę A, B lub C. Szanuj prawa autorskie, abyśmy mogli uczyć Cię skutecznie języka polskiego.Przeczytaj tekst, a następnie dopasuj zdania A-G do luk 1-6, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

Not at all.Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij luki w zdaniach opcjami A, B lub C.

Do każdej z nich dobierz zdanie, które .ZADANIE 2: Przeczytaj poniższe opisy sytuacji w języku polskim.Z podanych odpowiedzi A, B i C wybierz właściwą reakcję.Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania 2012-04-20 16:35:33 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:472 W zadaniach 2.1 - 2.5 wybierz słowo, które poprawnie uzupełnia luki w obu zdaniach.. 2011-02-10 20:05:03 Uzupełnij luki ( 1 -5) wybierając jedną z podanych możliwości (a,b lub c) 2012-04-01 12:52:57Zadanie 12.. Następnie włącz nagranie CD3.33 i sprawdź swoje odpowiedzi.Przeczytaj tekst Life in Britain.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Zdania 1-3 odnoszą się do pierwszego tekstu, natomiast zdania 4 .Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij luki w zdaniach opcjami A, B lub C.. 2014-01-08 15:54:31Zakreśl literę A, B lub C. .. Proszę przeczytać reguły czasowników móc, musieć, a następnie uzupełnić zdania.. London na stronie 84 i wykonaj ćw.1 i 3/84.. Zakreśl literę A, B lub C.. ZADANIE 7 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie..

0 A trendy B...Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij luki w zdaniach opcjami A, B lub C.

D Peter made sure Brian didn't think about Chemistry.przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych .Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku, a następnie uzupełnij zdania.. Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 2/85 - uzupełnij zdania słowami z ramki.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język niemiecki?. (Treść tekstu została skopiowana do odpowiedzi.).Komentarze

Brak komentarzy.