Interpretacja kopenhaska mechaniki kwantowej
Ta redukcja jest wyrazem uwzglŒdnienia wp‡ywu pomiaru na obiekt kwantowy.. Jednak obraz świata ukazywany nam przez mechanikę kwantową ra-dykalnie różni się od obrazu świata ukształtowanego na podstawie nasze-go codziennego doświadczenia, przeczy naszym intuicjom a nawet „zwy-kłej klasycznej logice.. .Nie cała fizyka jest ponura.. W grupie in-terpretacji realistycznych zachodzi jednak bardzo istotne rozróż-Nieustępliwość problemu interpretacji mechaniki kwantowej1 Andrzej Staruszkiewicz Instytut Fizyki UJ Streszczenie Autor uważa, że problem interpretacji mechaniki kwantowej jest realnym proble-mem naukowym.. ma ona także swoje „czarne łabędzie", które, paradoksalnie, rozjaśniają i urozmaicają krajobraz oraz dodają otuchy.8.1: Interpretacja Kopenhaska Mechanika kwantowa jest jednym z najbardziej udanych teorii w historii.. Jest to postulat interpretacji kopenhaskiej.Mechanika kwantowa jest to fundamentalna teoria fizyczna opisująca oddziaływanie mikro-obiektów materii między sobą oraz z zewnętrznymi polami, głównie z polem elektromagnetycznym .cej rzeczywistości, interpretacje mechaniki kwantowej dzieli się na dwie grupy: (a) antyrealistyczne - wykluczające realność stanów kwantowych (interpretacja kopenhaska), (b) realistyczne - dopusz-czające taki lub inny model świata kwantowego3.. Ta użyteczna odpowiedź mówiąca, że dwa identyczne obiekty zachowują się w całkowicie różny sposób, prowadzi także do szeregu paradoksów..

Ta część interpretacji kopenhaskiej nosi nazwę nielokalności mechaniki kwantowej.

W swojej wersji „bez owijania w bawełnę" teza ta brzmi .Wstęp [edytuj | edytuj kod].. Okazała się bardzo użyteczna i zdominowała współczesną fizykę.. W wyniku istnienia paradoksów mechaniki kwantowej oraz silnego rozwoju nowej dziedziny fizyki, jaką była w początkach XX wieku, zaistniała potrzeba interpretacji formalizmu kwantowego i jego konsekwencji.. Przez długie lata tematem tabu była w niej jednak domena rzeczywistości, której MK dotyczyła.. Przykładem niech będzie kopenhaska interpretacja mechaniki kwantowej, utworzona w 1957 roku, która zakłada istnienie wielu równoległych światów.Interpretacja kopenhaska funkcji falowej jest interpretacją probabilistyczną.. Pod-Liczne eksperymenty, pozwalają nam coraz lepiej rozumieć dziwne zachowania obserwowane w mechanice kwantowej, prowadząc niekiedy do szokujących wniosków.. W 1934 roku K. Popper zaproponował eksperyment, aby stwierdzić czy redukcja funkcji falowej jest procesem fizycznym czy też konieczny jest do tego świadomy obserwator.Jednak interpretacja kopenhaska jest „prostsza w obsłudze", i dlatego jest bardziej popularna.. Mianowicie gęstość prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w danym punkcie jest równa kwadratowi modułu funkcji falowej w tym punkcie..

Problem interpretacji mechaniki kwantowej jest nie tyle ważny dla samej mechaniki kwantowej, jak z filozoficznego punktu widzenia.

Bohr i Einstein przyłożyli się do dyskusji.. Według interpretacji kopenhaskiej, konstrukcje matematyczne mechaniki kwantowej są tylko użytecznymi narzędziami i pozwalają na wykonanie obliczeń .Albowiem dzieje interpretacji kopenhaskiej mechaniki kwantowej, aż po dzień dzisiejszy, ewidentnie pokazują pewien rodzaj przymusu intelektualnego, dyktatu i "terroru" psychicznego, jaki był stosowany jawnie w procesie upowszechnienia idei 'szkoły kopenhaskiej".Wczesna historia mechaniki kwantowej nie jest tego odosobnionym przy-kładem.. Weryfikacja eksperymentalna.. Według interpretacji kopenhaskiej, cząstki istnieją jednocześnie w różnych stanach, ale sam fakt bycia.Opisuje przede wszystkim świat mikroskopowy - obiekty o bardzo małych masach i rozmiarach, np. atom, cząstki elementarne itp., ale także takie zjawiska makroskopowe jak nadprzewodnictwo i nadciekłość.Problem polega na tym, że funkcja falowa nie jest obiektem fizycznym w żadnym normalnym sensie tego słowa - zgodnie z dominującą interpretacją mechaniki kwantowej (tzw. interpretacją kopenhaską), opisywany przez funkcję falową „ośrodek" nie powinien być traktowany jako realnie istniejący - jest to wyłącznie obiekt .Interpretacja kopenhaska - - filozofia mechaniki kwantowej Schrödinger sugerował, że funkcja falowa opisuje gęstość materii w przestrzeni, co oznaczało występowanie cząstek w postaci tzw. paczek falowych (obszarów przestrzeni otaczających "klasyczną" pozycję cząstki, w których można znaleźć cząstkę).gruncie mechaniki kwantowej..

Podobnych przykładów może dostarczyć historia elektrodyna-miki, równania falowego Diracka, czy też kwantowej geometrodynamiki.

Większość dyskusji na temat obu interpretacji prowadzona jest na poziomie nierelatywistycznej mechaniki kwantowej, która opisuje świat jedynie w przybliżeniu, więc nie należy jej przypisywać nadmiernej wagi filozoficznej.Odpowiedź Bohra to kopenhaska interpretacja mechaniki kwantowej.. Ale podczas gdy jej przewidywania są jasne, ich interpretacja nie jest.W wyniku rozmów między Bohrem i Heisenbergiem silnie wspieranych przez Maxa Borna i Wolfgang Pauliego w 1927 roku powstała Interpretacja Kopenhaska mechaniki kwantowej.interpretacji kopenhaskiej.. Mówi ona, że funkcja falowa określa prawdopodobieństwo, z jakim można znaleźć cząstkę w danym miejscu i chwili czasu.Modalna interpretacja mechaniki kwantowej i klasycznych teorii fizycznych Janowi Łopuszańskiemu z serdecznymi pozdrowieniami z okazji 75-lecia urodzin Streszczenie W 1990 r. Bas C. van Fraassen nadał mechanice kwantowej interpretację modal- ną, polegającą na potraktowaniu mechaniki kwantowej jako „czystej teorii tego, coAlbert Einstein, będący jednym z twórców mechaniki kwantowej, był przeciwny interpretacji kopenhaskiej - uważał, że powinna istnieć ukryta deterministyczna teoria u podstaw mechaniki kwantowej, którą w obecnej postaci uważał za teorię niedokończoną.tak¿e —redukcj„ pakietu falowegofl), wed‡ug interpretacji kopenhaskiej, nie wynika z równaæ ruchu mechaniki kwantowej, lecz jest rozumiany jako nowe prawo przyrody..

Wśród nich prym wiedzie interpretacja kopenhaska[4], sformułowana w latach dwudziestych XX w. przez Nielsa Bohra i Wernera Heisenberga.

Z jednej strony oczywiście można powiedzieć, żeWykład ósmy z cyklu „Mechanika kwantowa dla niefizyków":.A więc w definicji najbardziej podstawowego pojęcia mechaniki kwantowej, czyli funkcji falowej, pojawia się obserwator.. Einstein konstruował eksperymenty myślowe, które miały zadać cios w samo serce nowej teorii kwantowej, a Bohr, zazwyczaj po całym weekendzie ciężkiej pracy, wynajdywał błąd w jego rozumowaniu.Z pomocą przychodzą interpretacje mechaniki kwantowej[3].. Oto niektóre z nich zbyt krótko.Więc na zjawisko kwantowe muszą się składać tży elementy: badany układ,.Interpretacja funkcji falowej [edytuj | edytuj kod] Funkcja falowa (wektor stanu) układu kwantowego reprezentuje stan wiedzy (obserwatora) o tym układzie.. Zgodnie z jej interpretacją (a właściwie programowym brakiem takowej,Ale istnieje wiele innych interpretacji mechaniki kwantowej, a dziś kopaliści mają bardziej subtelne warianty do wyboru niż te, które Everett nazwał kiedyś "filozoficzną potwornością".. Efekty kwantowe takie jak bilokacja mogą zniknąć w interakcji z makroskopowym obiektem.. Jako taki jest problemem bez precedensu w historii nauki: 80 lat wysiłków wielu wybitnych uczonych nawet nie napoczęło tego problemu.Kopenhaska interpretacja nie jest prawdziwsza niż inne interpretacje.. Szczęśliwie oprócz Kierkegaardowskiego " ciągłego posuwania się naprzód w kierunku do nikąd" (patrz wczorajszy post Eine „Jak narodziła się "interpretacja kopenhaska " mechaniki kwantowej ?".Komentarze

Brak komentarzy.