Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania wpisz w każdą lukę literę
Uwaga!. Uwaga: dwa zdania .Trwa matura 2016.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Uwaga!. Wpisz w każdą lukę 4.1.-4.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wybierz w luki litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. C.OJAP-100-1812 Strona 9 z 16 Zadanie 8.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). jedno zdanie zostalo podane dodatkowo i nie pasuje do zadnej luki.W tym teście będą mogli sprawdzić czy rozumieją teksty w języku angielskim.. Wpisz odpowiednie litery w luki.. Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Strona 8 z 14 Zadanie 8.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

ENSURING SAFE OPERATION OF DRONESPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Przeczytaj wypowiedzi trzech młodych sportowców (A-C) oraz pytania 9.1.-9 .Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. A VERY UNUSUAL HAIRDRESSER "How are you?Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Now I'm free and weMJA-1R Strona 5 z 15 Zadanie 5.. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania Wpisz w każdą lukę literę którą oznaczono brakujące zdania t… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Zadanie 8 (0 -4 pkt.). Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga: dwa zdania .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). A. Some circles are also very large.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

Uwaga!Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Uzupelnij luki (1-3) w tekscie zdaniami podanymi ponizej (a-d) tak aby byl on spojny i logiczny.. 2011-05-23 21:00:05; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Uwaga.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; Przeczytaj poniższy tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. OdPrzeczytaj tekst .. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów.. Zakreśl literę a, b albo c.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

RAINING POETRYPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Strona 8 z 13 Zadanie 8.. Zobacz dzisiejsze wydanie internetowe Głosu Wielkopolskiego 8 maja - to dzień matur z języka angielskiego.. Odpowiedzi i arkusz CKE zW każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. RAINING POETRYPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Uzupełnij litery w lukach, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..Komentarze

Brak komentarzy.