Charakterystyki pomp wirowych
Wysokość ponoszenia (ciśnienie po stronie tłocznej pompy) maleje wraz ze wzrostem natężenia przepływu.. Przedstawia ona wysokość podnoszenia H w zależności od wydajności pompy Q: H = f(Q) Dla pomp wyporowych często spotkamy się z wykresem: Q = f(H) lub Q = f(Δp),Obecnie pompy wirowe zapewniają wydajność od 8 do 60 metrów sześciennych na godzinę, a wysokość głowicy waha się od 25 do 250 metrów.. Opisana dalej charakterystyka pomp wykazuje taką samą zależność pomiędzy jej wysokością podnoszenia i wydajnością.. Pochylenie krzywej zależy od konstrukcji pompyCharakterystyki pomp pracuj cych pojedynczo oraz poł czonych szeregowo i równolegle Dla pompy pracuj cej ze stał pr dko ci obrotow wysoko podnoszenia, zapotrzebowanie na moc i sprawno energetyczna zale od wielko ci nat enia przepływu.Charakterystyki pomp głębinowych - Hydro-Vacuum SA.. Charakterystyki pomp do cieczy lepkich zanieczyszczonych ciałami stałymi 16.11.. Użyteczna wysokość podnoszenia wynosi u mnie 18 m.. W [1] i [2] opisano jak zmieniają się parametry pomp wirowych ze zmianą prędkości obrotowej.. Z góry dziękuję za pomoc.. Schemat stanowiska pomiarowego pompy wirowej: 1 - zbiornik ssawny i tłoczny, 2 - wakuometr, 3 - pompa wirowa, 4 - manometr, 5 -Charakterystyka przepływu - można powiedzieć, że jest to główna charakterystyka dla pompy zwana inaczej krzywą dławienia..

Charakterystyki pomp wirowych l. Wiadomości wstępne a .

Data zakończenia 2019-02-26 - cena 49 złCharakterystyki pomp samozasysających typu S dla wody - Hydro-Vacuum SA.. Drugi obok pomp wyporowych najczęściej spotykany typ to pompy wirowe.. Do napędu tych pomp stosuje się szybkoobrotowe silniki elektryczne lub spalinowe, które zamieniają energię mechaniczną na energię potencjalną oraz energię .W wypadku pomp wirowych zjawisko kawitacji występuje w części pompy, gdzie ciśnienie jest najniższe.. Głównym elementem roboczym pompy wirowej jest wirnik z łopatkami.. - charakterystyka mocy = ( ) odniesiona do wału, za pomocą którego silnikPrzykładowe charakterystyki H=f1(Q), N=f2(Q), η=f3(Q) pompy odśrodkowej jednostopniowej 3.. Zasada działania pompy wirowej polega na przekazywaniu energii kinetycznej przez łopatki obracającego się wirnika cząstkom cieczy - przyspieszając ich ruch.Rozróżniamy trzy podstawowe charakterystyki pracy pompy; - charakterystyka przepływu = ( ) , przedstawia zmianę użytecznej wysokości podnoszenia od wydajności .. Mechanizm ich działania polega na przetoczeniu się cieczy od strony ssawnej do tłocznej, co możliwe jest dzięki obrotom wirnika, tworzącego podciśnienie w okolicach tej pierwszej .Rys.. WYKAZ OZNACZEŃ· b - szerokoś kanałć wirniku wa przekroju merydionalny m Pompa ma najczęściej charakterystykę o przebiegu parabolicznym..

charakterystyki maksymalnej prędkości obrotowej (jak w przypadku rys. 1).J.

Pompy wirowe.. Do podstawowych charakterystyk pompy zaliczamy: lzcharakterystykę przepływu H(Q); lzcharakterystykę mocy na wale pompy P(Q); lzcharakterystykę ssania NPSH(Q); lzz charakterystyk przepływu i mocy na wale pompy wyznacza się charakterystykę sprawności pompy η(Q), którą dla ustalo-Podstawowym podziałem pomp pod względem koncepcji technicznej jest podział na pompy typu wirowego, oraz pompy typu wyporowego.. Dokładnie pa-raboliczna jest charakterystyka sieci, gdyż ciśnienie dynamiczne i opory przepływu są proporcjonalne do kwadratu objętościowego natężenia przepływu.Korpus pompy wirowej odśrodkowej ma otwór wlotowy usytuowany osiowo oraz tzw. dyfuzor, tj. kanał zbiorczy rozszerzający się, zakończony otworem wylotowym.. Pompa nie generuje ciśnienia, lecz jedynie tworzy przepływ.Informacje o Pompy wirowe - Waldemar Jędral - 7558478479 w archiwum Allegro.. Charakterystyka zespołu sieć-pompa: 1-charakterystyka sieci, 2-charakterystyka pompy, P-punkt pracy.. Szantyr -Wykład 26bis -Podstawy działania pomp wirnikowych a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący Pompy dzielimy ogólnie na wyporowe i wirowe..

Kształty charakterystyk pomp wirowych są podobne.CHARAKTERYSTYKI POMP WIROWYCH 9.

Wprowadzenie W prawidłowo zaprojektowanej i starannie wykonanej pompie optymalne warunki zasilania zachodzą jedynie przy tych wartościach parametrów Q i H, dla których pompa została obliczona.Charakterystyki pompy.. Charakterystyki pomp wirowych regulowanych przez zmianę prędkości obrotowej i możliwe do uzyskania korzyści energetyczne.. Napór osiowy 17.2.. Rysunek 2 ilustruje zmiany ciśnienia w pompie od króćca wlotowego aż do tłocznego.Charakterystyka wirowych pomp do cieczy.. Charakterystyki współpracy pomp w układach 17.. Równoważenie naporu osiowego 17.3.. Grudziądzka fabryka pomp.. Jedną z kategorii pomp wirowych są pompy wirnikowe, które z kolei dzielimy na: odśrodkowe, helikoidalne, diagonalne, śmigłowe i odwracalne.WPŁYW GEOMETRI WIRNIKI A NA CHARAKTERYSTYKI ODŚRODKOWYCH POMP WIROWYCH Przedstawiono wynik badai doświadczalnycń wpływh geomeu - trii wirnikó oraw żebrz umieszczonega w króćco u ssawny na m sprawność i charakterystyk pom odśrodkowychp i .. Jeśli znana jest cha­rakterystyka podstawowa H (Q) przy prędkości nominalnej, to charakterystyki dla innych .Ogólna charakterystyka pomp wirowych.. Jest to główna charakterystyka pracy pompy, często nazywana krzywą dławienia.. 1 Charakterystyki pomp wirowych Przy eksploatacji pompy znajomość jej nominalnych parametrów pracy jest niewystarczająca, ponieważ pompa bardzo rzadko pracuje w układzie przy swoich nominalnych parametrach, podlegając regulacji narzucanej przez układ..

Re: Charakterystyka pompy wirowej: Lagoda: 3/27/08 6:17 AM:Charakterystyki zupełne pomp wirowych 16.10.

Na podstawie charakterystyki modeli wirowych możemy stwierdzić, że są one bardziej odpowiednie w przemyśle, ponieważ są w stanie pompować nie tylko ciecze.dzisiejszych pomp wirowych.. Charakterystyki poszczególnych pomp publikowane są przez ich producentów i zamieszczane w katalogach technicznych i programach doborowych.. Jego praca polega na obracaniu się na wale we wnętrzu korpusu.. Pompy typu wirowego są oparte o działanie elementu wirującego wewnątrz pompy, otrzymującego energię z silnika na ogół za pomocą szybko wirującego wałka, który tworzy podciśnienie po stronie ssawnej za pomocą narzędzia typu wirnik .3.. Charakterystyka pompy wirowej (wysokość podnoszenia w funkcji wydajności).. Napór osiowy i promieniowy 17.1. pozdrawiam .. W przypadku pomp wirowych dostosowanie się pompy do warunków układu pompowego następuje samoczynnie.Charakterystyka pomp wirowych: Zalety: duża wydajność, małe/zwarte wymiary dzięki dużej prędkości obrotowej, możliwość bezpośredniego sprzęgania z silnikami szybkoobrotowymi, duża niezawodność, zdolność samoregulacji, tzn. samoczynnego przystosowania się doRys.1.. Opis stanowiska laboratoryjnego Na rys. 1.4 przedstawiono schemat stanowiska laboratoryjnego: Rys. 1.4.. Z różnych historycznych źródeł wynika, że takie pompy śrubowe pracowały przy nachyleniach 37° - 45° i wysokościach podnoszenia od 2 m do 6 m oraz maksymalnej wydajności 10 m3/h.Jest to graficzne przedstawienie zależności pomiędzy wysokością podnoszenia pompy i wydajnością.. Największy polski producent: pompy, pompy głębinowe, pompy samozasysające, pompy do gazów płynnych i paliw, pompy do LPG, pompy próżniowe, pompy zatapialne, pompy do ścieków, przepompownie ścieków, pompownie ścieków, zestawy hydroforowe i wyłączniki ciśnieniowe a także wiele .Pompy wirowe rok wydania: 2014, wydanie drugie zmienione ilość stron: 478 + 2 ISBN: 978-83-7814-106-8 Opis W książce przedstawiono, zilustrowane przykładami obliczeniowymi, metody projektowania wirników, kierownic i kanałów zbiorczych pomp odśrodkowych, helikoidalnych i diagonalnych, oparte na jednowymiarowej teorii pomp wirowych.nei wiecie gdzie mogę znaleźć jakieś charakterystyki pomp wirowych o takiej wydajności.. Największy polski producent: pompy, pompy głębinowe, pompy samozasysające, pompy do gazów płynnych i paliw, pompy do LPG, pompy próżniowe, pompy zatapialne, pompy do ścieków, przepompownie ścieków, pompownie ścieków, zestawy hydroforowe i wyłączniki ciśnieniowe a także wiele innych produktów.Charakterystyka pomp wirowych Opór stawiony poprzez pierwszy przebieg cieczy (w korpusie), pozwala na kontrolę energii kinetycznej medium - gdy spowalnia ono po napłynięciu, część energii kinetycznej jest przekształcana jest w energię ciśnienia.. Rodzaje regulacji: stało - i zmiennoprzepływowa .. pewnych parametrów pompa nie jest w stanie osiągnąć ustawionej wysokości podnoszenia i zaczyna pracować wg.. Grudziądzka fabryka pomp..Komentarze

Brak komentarzy.