Zadania present simple
Download full-size image from PinterestWięcej ćwiczeń dla Kiedy używamy czasu Present Simple?. Średni wynik: 58,2 %.. 2 Utwórz przeczenia za pomoc ą don't lub doesn .Past Simple - zastosowanie - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego.. My brothers .czas Present Simple - ćwiczenia z angielskiego.. Poprawność wszystkich ćwiczeń i testów można sprawdzić online, automatycznie i natychmiast po ich wykonaniu.W pierwszej lekcji angielskiej gramatyki omówię czas Present Simple (Czas Teraźniejszy Prosty).. Przekształć podane zdania twierdzące w zdania przeczące.. Zapraszamy także do zapoznania się z opisem budowy i użycia czasu Present Simple.. Zadaj pytanie tak aby pasowało do podanej odpowiedzi.. Po uzupełnieniu wszystkich zdań naciśnij "Sprawdzam" w celu zobaczenia wyniku.. Po uzupełnieniu wszystkich zdań naciśnij "Sprawdzam" w celu zobaczenia wyniku.. budowa.Czas PRESENT SIMPLE 1 Zakre śl poprawn ą odpowied ź.. Wybierz ćwiczenie: Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.. Sprawdź swoją znajomość czasu Present Simple w ćwiczeniach online.. - Yes, I listen to pop music.Present Continuous - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego.. Poziom: Pre-intermediate.. Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Gimnazjum Angielski Oxford Repetytorium Ósmoklasisty.. Test rozwiązano 497180 razy..

Wstaw podany w nawiasie czasownik w odpowiednim czasie: present simple lub present continuous.Komentarze

Brak komentarzy.