Plan wydarzeń narodziny jezusa

1.1.Chrzest Jezusa w Jordanie 2.Cud na weselu w Kanie Galilejskiej 3.Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 4.Przemienienie na górze Tabor 5.Ustanowienie Eucharystii 1.Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 2.Biczowanie Pana Jezusa.. Według Ewangelii Łukasza Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Jezusem z Nazaretu w „mieście w Judzie", przez późniejszą tradycję zidentyfikowanym z wioską Ain Karim [2] .. 5.Narodzenie (2006) The Nativity Story - Maria z Nazaretu poślubia Józefa.. Narodzi…


Czytaj więcej